Пахта етиштириш буйича жахоннинг энг йирик мамлакатлари

Пахта етиштириш буйича
16 Mart 2015  Абдумалик Соиб бувани, куз охирлаб, пахта мавсуми тугаётган  етиштириш буйича Халкаро конференция булганида Абдумалик Соиб 

3 Iyul 2017 23−27 октябрь кунлари Тошкентда пахта буйича Халкаро навларини яратишнинг генетикаси ва биотехнологияси, пахта етиштириш 

Вилоятда 2016 йил пахта хом-ашёси йигим-теримини ташкил этиш буйича вилоят Пахта штаби таркиби. Ш.Ганиев. Вилоят *окими, вилоят Пахта штаб 

Noddi Myuzik
узбекистонни денгизга чикарса булади аммо амалга ошмайди лекин узимнинг фикиримни колдираманкора, Коракалпокистонда сарикамиш кули жойлашган олдин ундан каспий денгизгача борган дарё булга(узган, 1633 йилгача амударё каспий денгизга сувини куйган). Сарикомишдан Каспий денгизга канал козиб кейин Каспий денгиздан Озов денгизигача канал козса булади( панама ва сувейш каналига ухшаб) лекин дегани бор бунга 5 та давлатнинг рухсати ва миллиярдлаб маблаг кетади, яхши тарафи шундаки Козокистон, Азербайжон, Турменистон давлатлари дунё денгизига чикарди Эрон эса Атлантика океянига чикарди, урта ер денгизи оркали европа давлатларига кемаларда бориш имкони буларди, дунё океяни сатхидан каспий денгиз 29 матр пасда жойлашган сарикамиш кулининг энг чукур жойи океан сатхидан 33 метр пастда жойлашган

13 Fevral 2017 Ғалла пахта ва картошка етиштириш бизнес режа банк хизматлари ва бошка хизматлар курсатиш буйича кушимча чора-тадбирлар 


Noddi Myuzik
Узбекистонда текстилни ривожлантириш керак пахта етиштириш буйича дунёда 4- уринда туради аммо пахтани арзонга чет елга сотябди шу пахтани узларимизда таёр махсулот килиб чет элга сотса канчадан канча иш урни булади ва даромад хам 10-20 баробар ошарди, СССР даврида тукиш машинарари ва бошка машиналар чикариларди тикистил сноати учун Узбекистон мустакил булганидан кейин ишлаб чикариш тухтади шу машиналарни зомон талабига жавоб берадиган килиб чикариш керак, пахта териш машиналари чикарарди ва далада пахтани машинада терарди хозир ишлаб чикарябди-ю биттаси хам далага тушмаябди, далага тушса шифокорлар, укувчилар, уктувчилар, студентлар ва кошкалар далада пахта термай уз иши уз укиши билан шугуланишарди. Тожикистонда мажбурий эмас хохловчилар боришади ва бошка кулда пахта терадиган давлатларда пахта териш мажбурий эмас

18 Avgust 2016 Пахта ҳосилиниўз вақтида йиғиб-териб олиш муҳим агротехник тадбир ҳисобланади. бегона ўтлардан тўлиқ тозалаш, машинабоп пахта етиштириш зарур. Ғўза дефолиациясини ўтказиш буйича тавсиялар.


Пахта етиштириш буйича давлатлар руйхати

27 Avgust 2014 Ғўза дефолиациясини ўтказиш буйича тавсиялар Пахта қисқа муддатда йиғиб-териб олинади, кейинги йил ҳосили дала Мамлакатимизда озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш ҳажми янада оширилади.


Мамлакатимиз бугунги кунда пахта етиштириш бўйича дунёда Хитой, Ҳиндистон, АҚШ,  Пахта толасини экспорт қилиш бўйича эса Ўзбекистон АҚШ ва.

22 Sen 2017 Пахта солиғи қонунийлаштирилса йиғилган пуллар давлат Пахта етиштириш (уруғлик, ерга ишлов бериш, техника, ёқилғи, чопиқ, умуман пахта экмайди,лекин дунёда текстиль саноати буйича етакчи уринда.


Жорий йилнинг 23 октябрь куни Тошкент шаҳрида Пахта бўйича халқаро маслаҳат экологик ва иқтисодий тавсифлари буйича экспертлар гуруҳи (SEEP), Бинобарин, у органик пахта етиштириш, янги ғўза навларини яратиш ва 


16 Mart 2016  Жамиятнинг асосий фаолият тури: пахта етиштирувчи фермер  махсулотларнинг клодиклари буйича хисоб китоб юритиш, пахта хом 

Ўзбекистонда пахта саноати энг даромадли соҳалардан бири ҳисобланади. Мамлакатимиз пахта етиштириш бўйича дунёда 5-ўринда турса, уни 


Жавоб: Хар 5 йилда контурлар буйича тупрокдан намуналар олиниб Савол: Пахта ва галла етиштириш учун минерал угитларни етказиб беришнинг 


Бошкарма бошлигининг иктисодий масалалар буйича уринбосари иш  Пахта, ғалла, сабзавот, полиз боғ ва узум, картошка етиштириш буйича амалга 

Айниқса, ўткан йиллар мобайнида мамлакатимиз пахта ва тўқимачилик саноати экологик ва иқтисодий тавсифлари буйича экспертлар гуруҳи (SEEP), пахта етиштириш агротехникаси, уни зараркунанда ва касалликлардан 


конференцияда Ўзбекистон дунёда пахта етиштириш бўйича олтинчи, Просмотров: 92 Чорвачилик махсулотларини етиштириш буйича бизнес 


ўса бошлади (автомобиллар, табиий газ ва пахта экспорти ҳисобига) ва  ва махсулот етиштириш буйича намунавий технологик хариталар 1999 -.

Утган йил пахта етиштириш буйича олинган соцна листик мажбурият ортиги билан бажарилди. мамлакатга 220 минг тонна пахта сотилди. Республика 


гектарга пахта, камида 300 минг гектарга озуқа экинлари экилди. иккита асосий экинни (пахта ва кузги дон) етиштириш, экинларни алмашлаб.


Айтишларича АКШ пахта етиштириш буйича дунёда етакчи уринларни эгаллар экан.Энг куп пахта етиштирадиган давлатлардан хам бир нечта марта 

Акциядорлик Тижорат “Пахта банк”нинг Хоразм вилояти Янгиарик филиали буйича маълумотларнинг ишончлилигини таъминлайди;; пахта тозалаш 


тизимини исло^ килиш буйича саъй ^аракатлари бошланиб кетди. Жумладан Бу сон пахта етиштириш ажмини, одиса микдорини белгилаётир.


Ўзбекистонда пахта яккахокимлиги қандай оқибатга олиб келган:  Нечанчи йилга келиб Узбекистон пахта етиштириш буйича урушдан олдинги 

1. Пахта етиштиришнинг индустриал технологияси учун машиналар тизими. 2. Пахта хосилини йигиштириш технологияси ва машиналар тури. 3.


пахта хом-ашёсини харид килиш ва қайта ишлаш бозор сотиш буйича маълумотларнинг ишончлилигини таъминлайди;; пахта тозалаш корхонасини 


пахта етиштирувчи қишлоқ хўжалиги корхоналари, фермер хўжаликлари ва пахта тозалаш корхоналари билан пахта хом ашёси етиштириш ва уни қайта  гатроф-мухитга зарарли таъсирининг олдини олиш буйича тадбирларни 

Мавзунинг долзарблиги: пахта тоэалаш корхоналарида турли селекция Хозирги пайтда мамлакатимиз дунёда пахта етиштириш бУйича олтинчи 


дастуридан урин олган барча мавзулар буйича амалий масала ва амалга ошса, ҳамкорликдаги узум етиштириш имкониятлари чизиги графикда Фермер учун 1 т пахта етиштиришнинг альтернатив харажати 4 т буғдойни.


Жамгармадан олинган маблагларни уз йуналиши (курсатмаси) ва максади буйича сарфланипшни таъминлайди, пахта тозалаш корхоналари 

кишлок хужалиги товар ишлаб чикарувчилари учун пахта етиштириш. 0,8% зарар моклараро иктисодий мутаносибликни шакллантириш буйича.